Közhasznúsági jelentés 2011

Kategória: Közhasznúsági jelentés Megjelent: 2012. augusztus 01. szerda Írta: Csaba

Közhasznúsági jelentés 2011. év

 

2./ EGYESÜLETI BEVÉTELEK, FELHASZNÁLÁSUK 

1.      BEVÉTELEK Az egyesület 2011-ben az alábbi bevételekkel rendelkezett:

Sorszám A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban
1. Adományok belföldről és külföldről

10342

2. SZJA 1 % 16050
3. Egyéb bevételek

425

4. Pályázaton elnyert bevételek (NCA) 264
  Összes bevétel 27081

                      

 2. KIADÁSOK  

Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eFt)
1. Vásárolt anyagok

6232

2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása

5448

3. Állatgyógyszer

550

4. Energia+ közüzemi költség

950

5. Szállítás, rakodás

189

6. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések

2047

7. PR-, reklám, rendezvények, oktatás

874

8. Telefon-, postaköltség

915

9. Műszaki fenntartás, karbantartás

6328

10. Működés admin költségei 

1706

11. Tárgyi eszköz beszerzés

145

12. Egyéb ( nyújtott támogatásokkal!) 724
13. összesen: 26108

ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL ÉS PÁLYÁZATOKBÓL KAPOTT PÉNZÖSSZEGEK CÉL SZERINTI FELHASZNÁLÁSÁNAK BEMUTATÁSA

Egyesületünk az adott 2011. elszámolási évben az alábbi összegeket kapta fenti finanszírozásból: 

SZJA 1%         =          16.050  eFt.

NCA pályázat  =              264  eFt

ÖSSZESEN               16.314 eFt.    

 

 

A)

Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások

eFt.

1.

Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, panzió, oktatás, ismeretterjesztés stb.)

6872

B)

Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások

eFt.

1.

Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, kommunikáció)

9442

C)

Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek

eFt. 

1.

Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek

0

D)

Tartalék a 2011. évre

0

1.

 

 

 

ÖSSZESEN:

   16.314

 

 KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉG SZAKMAI BESZÁMOLÓJA  2011. év  Az 1% adótámogatás címén kapott összeget az év során teljes mértékben felhasználtuk célirányos feladataink teljesítésére. A költségvetésben még hiányzó összeget egyéb bel-, és külföldi adományokból származó civil támogatásból fedeztük. 

A kiemelten tervezett feladatok tényleges végrehajtása az év során alábbiak szerint valósult meg.

 

1.)    Állatmenhely üzemeltetés:A tavalyi évhez képest változatlanul kedvezőtlen helyzetben vagyunk: a gyakori felelőtlen állattartás és a lakosság erősödő pénzügyi nehézségi következtében nem csökkent, inkább növekedett a kóborállat probléma. Különösen aggasztó jelenség a közterületeken jelentkező nem kívánt kutya/cica szaporulat növekedése, az örökbefogadási készség drasztikus csökkenése, a lakosság nagy részének tartózkodása az ivartalanítástól. Ennek következménye, hogy az állatmenhelyen egyre növekszik a befogadott kutyák és cicák száma, akik örökbefogadók hiányában hosszú tartózkodásra számíthatnak.

Állandósult az örökbefogadási hajlandóság erős visszaesése, melynek oka egyértelműen a lakosság pénzügyi helyzetének romlása. Egyre kevesebb kutyát fogadnak örökbe, és egyre többet hoznak vissza, vagy tesznek ki az utcára, így a kóborállat probléma nemcsak nem csökken, hanem még növekszik is. Az örökbefogadás tartós visszaesését nemcsak itthon, de német, osztrák és egyéb külföldi partnereinknél is érezzük.

 A befogadott kutyák napi létszáma 145 – 150 főnél állandósult. A cicaház lakóinak száma 75 cica volt. Az év során befogadott kutyák száma 212 volt, ebből 160-at sikerült örökbe adni. Ez a szám ismét kevesebb az előző évinél. Az örökbeadott cicák száma 35. Az örökbeadások száma az előző években sokkal magasabb volt, – 2008 – 2009 években bel- és külföldön közel 400 kutyát adtunk örökbe.A megnövekedett állatlétszám nem kis gondot okoz egyrészt pénzügyi finanszírozás, ezen belül az emberi munkaerő szükséglet oldaláról. Ennek ellenére a befogadott állatok napi ellátása, állatorvosi felügyelete, szociális foglalkoztatásuk folyamatos és kielégítő. 

 

2.)    Műszaki feladatok.

A menhely, a menhelyi környezet és azon belül a kennelek folyamatos felújítása, modernizálása, bővítése, új férőhelyek biztosítása:

  • Csaknem 100%-ra befejeződött a 2 x 40m2 alapterületű kutyakölyök karantén és önálló cicaház építési munkája. A vízvezeték és fűtési rendszer kiépítésével az épületek télen is üzemeltethetőek.
  • Folyamatosan végezzük a kennelek felújítását, karbantartását,
  • A menhely bejáratánál fatározó épült a fűtőanyag raktározására

 

 3.)     PR-, reklámtevékenység

  •        A tevékenység további várható növekedése miatt, az állatok fogadásának hatékonyabb szervezése érdekében  továbbra is együttműködést kezdeményeztünk a helyi gyepmesteri telep és a menhely munkájának gyakorlati együttműködése, annak ésszerű erkölcsi és pénzügyi összehangolása érdekében. A gyepmesteri teleppel az együttműködésünk jó, a részbeni és/vagy teljes összevonás idő kérdése.

 

  •  A következetes ivartalanítás, az ivartalanítás általános szükségességének, hasznosságának kommunikálása a lakosság széles rétegei felé továbbra is fő feladatunk. Nyilvános rendezvényeken, TV-ben és írott médiában hirdetjük az ivartalanítás szükségességét. Pályázaton nyert pénzből sikeres lakossági ivartalanítási akciót szerveztünk és hajtottunk végre.Ivartalanítás és chippelés nélkül állataink nem hagyták el a menhelyet. A kiadott chip-számokról nyilvántartást vezetünk.

 

  • Igyekszünk erősíteni kapcsolatainkat a helyi és környező települések írott médiáival, tudatosítjuk a lakosságban az állatvédelmi tevékenység és az állatmenhely jelenlétét, mindennapi gyakorlatát.
  • Több nyílt napot, adomány gyűjtéssel egybekötött örökbefogadó napot, nyilvános kitelepülést szerveztünk a lakosság bevonásával. Ilyenek voltak: Föld Napja kitelepülés, Örökbefogadó Napok, Tahi Vásáron való részvétel 2x, Árvácska Majális a környezetvédelmi parkban, Állatok Világnapja megünneplése a fővárosban és Szentendrén, Adventi Vásár, stb.

 

 

4.)    Állatvédelmi oktatás:

       

Ø      állatvédelmi oktatást tartottunk ismételten a város több iskolájában –  Barcsay Jenő Általános Iskola., Izbégi Általános Iskola , stb., melynek során a gyerekeket interaktív módon – kérdés-felelet, tárgyban összeállított kérdőívek kitöltése bevonjuk a téma jobb megértésébe, a felelős állattartás gondolatának elsajátításába. Az oktatási anyagot hazai és külföldi forrásokból – REX, FABE, WSPA, stb- szerezzük be, ill. magunk állítjuk össze. A helyi Önkormányzat segítségével résztvettünk az általános iskolák vezetőinek októberi összevont értekezletén, ahol bemutattuk a rendelkezésre álló állatvédelmi tananyagot és kértük az anyag rendszeres tanítását az iskolákban.

  

Ø      2011. nyarán   4 héten keresztül ismét állatvédelmi nyári tábort szerveztünk és tartottunk gyerekeknek, elsősorban a 10 – 14 éves korosztálynak. A tábor teljes ideje alatt 54 gyermek vett részt. Kirándulást tettünk a veresegyházi Medvemenhelyen és az EQUUS Beteg, Öreg lovak menhelyén Őrbottyánban. Egy közeli lovas tanyán a gyerekek lovagolni tanultak.

 

  Szentendre, 2012.06.01.

Találatok: 7046