Közhasznúsági jelentés 2010

Kategória: Közhasznúsági jelentés Megjelent: 2012. augusztus 01. szerda Írta: Csaba

Közhasznúsági jelentés 2010.

 Bevételek:

Sorszám A tétel megnevezése Adatok E Ft-ban
     
1. Adományok belföldről és külföldről 10318
2. SZJA 1 % 18560
3. Egyéb bevételek ( perselypénz, stb.) 830
4. Pályázaton elnyert bevételek (NCA) 150
  Összes bevétel 29858

 

Kiadások részletezése:

 

Fsz. Feladat megnevezése Adatok (eFt)
1. Vásárolt anyagok 5440
2. Állatok élelmezése, ápolása egészségügyi ellátása 7100
3. Állatgyógyszer 372
4. Energia+ közüzemi költség 709
5. Szállítás, rakodás 338
6. Bérköltség és járulékai, egyéb személyi kifizetések 2200
7. PR-, reklám, rendezvények 1854
8. Telefon-, postaköltség 835
9. Műszaki fenntartás, karbantartás 5734
10. Működés admin költségei  1315
11. Tárgyi eszköz beszerzés 323
12. Egyéb ( nyújtott támogatásokkal!) 420
13. összesen: 26640

 

Állami költségvetésből és NCA pályázatból kapott pénzösszegek ( közhasznú bevételek ): 

 

SZJA 1%         =          18.560  eFt.

 

NCA pályázat  =              150  eFt

 

ÖSSZESEN               18.710 eFt.    

 

A közhasznú bevételek felhasználásának fő területei:

 

A)

Alapítványi célok megvalósításával kapcsolatos kiadások

eFt.

1.

Általános célok közvetlen és közvetett megvalósítása (állateledel, gyógyszerköltség, állategészségügyi szolgáltatás, oktatás, szükséges anyagbeszerzés stb.)

14.110

B)

Alapítvány működtetésével kapcsolatos kiadások

eFt.

1.

Alkalmazotti bérek, járulékok, vállalkozói díjak és költségek, őrzés, működési költségek (közmű, pr-, reklám - kommunikáció)

4.600

C)

Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek

eFt. 

1.

Az Alapítvány fejlesztésével kapcsolatos költségek

0

D)

Tartalék a 2011. évre

0

1.

 

 

 

ÖSSZESEN:

   18.710

 

 SZAKMAI BESZÁMOLÓ:

 

 1.)    Állatmenhely üzemeltetés:      A gyakori felelőtlen állattartás és a lakosság erősödő pénzügyi nehézségi következtében nem csökkent, inkább növekedett a kóborállat probléma. Különösen aggasztó jelenség a közterületeken jelentkező nem kívánt kutya/cica szaporulat növekedése, az örökbefogadási készség drasztikus csökkenése, a lakosság nagy részének tartózkodása az ivartalanítástól. Ennek következménye, hogy az állatmenhelyen egyre növekszik a befogadott kutyák és cicák száma, akik örökbefogadók hiányában hosszú tartózkodásra számíthatnak.Az előző évi átlagos létszámhoz képest 30-40%-kal növekedett a kutyák napi létszáma. Az év során befogadott kutyák száma 290 volt, ebből 191-et sikerült örökbe adni. Az örökbeadások száma az előző években sokkal magasabb – 2008 – 2009 években bel- és külföldön közel 400 kutyát adtunk örökbe.A megnövekedett állatlétszám nem kis gondot okoz egyrészt pénzügyi finanszírozás, ezen belül az emberi munkaerő szükséglet oldaláról. Ennek ellenére a befogadott állatok napi ellátása, állatorvosi felügyelete, szociális foglalkoztatásuk folyamatos és kielégítő.                                 

 

2.)       Műszaki feladatok.         A menhely, a menhelyi környezet és azon belül a kennelek folyamatos felújítása, modernizálása, bővítése, új férőhelyek biztosítása:   

  •          További 1 x 200 m2 alapterületű külső kifutó bekerítése, festése, és tereprendezése – kutyák részére.

  •          a 40 m2 alapterületű, több helységes új cicaház berlső munkáinak befejezése, az év utolsó negyedében ezzel párhuzamosan kutyakölyök-karantén építésének megkezdése, kifutókkal.   

  •          Menhelyhez vezető földút felújítása, a menhely bejáratánál lévő földterület aszfaltozása, parkoló kialakítása. 

 

3.) Pr - reklám tevékenység:     

  •          A tevékenység további várható növekedése miatt, az állatok fogadásának hatékonyabb szervezése érdekében  továbbra is együttműködést kezdeményeztünk a helyi gyepmesteri telep és a menhely munkájának gyakorlati együttműködése, annak ésszerű erkölcsi és pénzügyi összehangolása érdekében.A hivatalos összevonásnak jelenleg finanszírozási akadályai vannak, folytatjuk az emberi és szakmai együttműködést a gyepmesteri teleppel egy későbbi lehetséges összevonás reményében.          

  •         A következetes ivartalanítás, az ivartalanítás általános szükségességének, hasznosságának kommunikálása a lakosság széles rétegei felé továbbra is fő feladatunk. Nyilvános rendezvényeken, TV-ben és írott médiában hirdetjük az ivartalanítás szükségességét.Ivartalanítás és chippelés nélkül állataink nem hagyták el a menhelyet. A kiadott chip-számokról nyilvántartást vezetünk.      

  •          Igyekszünk erősíteni kapcsolatainkat a helyi és környező települések írott médiáival, tudatosítjuk a lakosságban az állatvédelmi tevékenység és az állatmenhely jelenlétét, mindennapi gyakorlatát.   

         Több nyílt napot, adomány gyűjtéssel egybekötött örökbefogadó napot, nyilvános kitelepülést szerveztünk a lakosság bevonásával. Ilyenek voltak: Föld Napja kitelepülés, Örökbefogadó Napok, Tahi Vásáron való részvétel 2x, Állatok Világnapja megünneplése a fővárosban és Szentendrén, Adventi Vásár, stb.

4.) Állatvédelmi oktatás :    

a.)  oktatást tartottunk ismételten a város több iskolájában – Agytanoda, Barcsay Jenő Általános Iskola., Izbégi Általános Iskola -, melynek során a gyerekeket interaktív módon – kérdés-felelet, tárgyban összeállított kérdőívek kitöltése bevonjuk a téma jobb megértésébe, a felelős állattartás gondolatának elsajátításába. Az oktatási anyagot hazai és külföldi forrásokból – REX, FABE, WSPA, stb- szerezzük be, ill. magunk állítjuk össze. A jövő évben megkíséreljük legalább a város általános iskoláit meggyőzni arról, hogy iskoláikban önerőből egy fajta rendszerességgel vezessék be az állatvédelmi oktatást,  

b.)   2010. október-novemberében ezúttal irodalmi pályázatot hirdettünk meg általános iskolás gyermekeknek, mely ugyancsak a felelős állattartás tudatosítását célozta. A pályázatra kb. 100 munka érkezett be, a nyertesek nyilvános rendezvényen elismerést, oklevelet és díjakat kaptak.    

c. )    2010. nyarán 4 héten keresztül ismét állatvédelmi nyári tábort szerveztünk és tartottunk gyerekeknek, elsősorban a 10 – 14 éves korosztálynak. A tábor teljes ideje alatt 42 gyermek vett részt. Kirándulást tettünk a veresegyházi Medvemenhelyen és az EQUUS Beteg, Öreg lovak menhelyén Őrbottyánban. Egy közeli lovas tanyán a gyerekek lovagolni tanultak.

 

Találatok: 6546